BFT DEIMOS BT A 600

265.00 

Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu frekvenciju upotrebe. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije…) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg

Kategorija: