Daljinski upravljač RC-02-4

9.50 

Dodatni daljinski upravljač za relejni prekidač HX-4ch.
Radna frekvencija 315 Mhz. Koristi bateriju CR 27A.