KIT ATHOS AC25 A

430.00 

Kit komplet motora za krilnu kapiju maksimalne dužine krila do 2.5m i težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.

Komplet sadrži: dva motora, automatiku, sigurnosne foto ćelije, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 230V / 200W, stepen zastite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C

Kategorija: