AMS electronic d.o.o.

Uvoz i distribucija opreme za sisteme tehničke zaštite.

Projektovanje sistema i konsalting iz oblasti tehničke zaštite objekata.

Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Kontakt podaci:

Potpukovnika Gorana Ostojića 28, Niš, 18000, Srbija
Tel. 018206733 | 0184100209 

e-mail: kontakt@amselectronic.com

PIB : 104204910
Mat.Br.: 20112328
Šifra delatnosti : 2790

Radno vreme

Ponedeljak – petak: 08-16h

 

<