Espas20-I

6,077.00 

BFT naplata parkiranja

  • Ulazni terminal za automatsko izdavanje kartica
  • LCD ekran kao i 2D štampač kartica sa bar kodom
  • RFID čitač za stalne korisnike parkinga
  • dvokanalni detektor induktivne petlje
  • sos taster za komunikaciju sa osobljem
Kategorija: