PCB S620AC / S820AC

80.00 

Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan S620AC / S820AC, radni napon 220V

Kategorija: